logo CPTT

 

Vyvinuli jsme druhou generaci cyklobundy

Pohyb v dopravě by měl být pro cyklisty nyní mnohem bezpečnější. Katedra oděvnictví Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci představila 16. června novou reflexní bundu druhé generace.

Máme dvě memoranda s transferovou velmocí Izraelem

Ani ne měsíc po transferové misi v Izraeli se jeden z jejích lídrů rektor TUL Zdeněk Kůs vydal opět do Izraele, aby podepsal memoranda o spolupráci s prezidenty prestižních izraelských ústavů Ben Gurion University a Afeka Academic College of Engineering.

Vedli jsme transferovou misi v Izraeli

Zástupci transferových pracovišť českých univerzit se vydali začátkem února do Izraele. Transferovou misi vedli rektor Technické univerzity v Liberci Zdeněk Kůs a předseda technologické agentury ČR Petr Očko.

Mise se konala ve dnech 5.–9. února, účastnili se jí zástupci tech-transferových pracovišť 9 českých univerzit a Akademie věd ČR.

Vytváříme síť pro transfer technologií do praxe

Cílem nového projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/000063 – Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci, který na naší univerzitě odstartoval v únoru, je vytvoření efektivní personální a informační sítě, která vědcům pomůže při aplikaci výsledků jejich výzkumu do praxe. Technická univerzita v Liberci uspěla v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a od letošního února spustila projekt Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci.

Stránky