logo CPTT

 

Aktuality projekt

Konference mířící až do vesmíru

Gate2Space konference se konala pátým rokem, letos také jako součást prvního Českého kosmického průmyslového dne a zároveň jako vrchol týdne Czech Space Week. Přednášel na ní Adam Blažek z CxI Technické univerzity v Liberci.
Gate2Space je konference, která se snaží o zapojení českých subjektů do kosmických aktivit. Její pátý ročník se skutečnil v Hvězdárně a planetáriu Brno, a to 14. listopadu 2018.

Mise v Izraeli byla pro český transfer technologií inspirativní

Zástupci projektu na podporu transferu technologií na TUL se ve dnech 21.–24. října 2018 účastnili tech-transferové mise v Izraeli. Hlavním bodem byla konference ITTN v Tel Avivu a návštěva transferových akademických pracovišť včetně toho na Afeka Tel Aviv Academic College of Engineering, se kterou Technická univerzita v Liberci již navázala spolupráci loni.

 

Síť technologických skautů je základem transferu životaschopných nápadů z našich laboratoří do praxe

V týmu projektu „Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci“ pracujeme tento rok intenzivně na textech, které podpoří činnost tzv. technologických skautů. V rámci projektu vznikly pracovní skupiny, které se zabývají tvorbou standardů, metodik, postupů a dalších podpůrných textů pro jejich činnost.
Projektový tým pracuje na tom, aby na liberecké univerzitě vznikla kvalitní síť dobře připravených technologických skautů.

Projekt navázal kontakty s krajským podnikatelským inkubátorem

Pavel Němeček, hlavní manažer projektu „Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci“, se 28. srpna 2018 sešel s Philippem Rodenem, který vede Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink, a dohodli se na spolupráci v oblasti vzdělávání a společném postupu při propagaci a aplikaci transferu technologií do podnikatelského prostředí.

Jedeme na misi transferu technologií do Tel Avivu

Vedení projektu na podporu transferu technologií na TUL jsou členy tech-transferové mise na prestižní konferenci ITTN v Tel Avivu.

Fakulta mechatroniky navázala spolupráci s firmou Realtime Technologies

Podepsaná memoranda o spolupráci si dne 13. 6. 2018 v hotelu Zlatá Praha Intercontinental během slavnostní česko-irské obchodní večeře předali za Fakultu mechatroniky, informatiky a mezioborových sdtuií TUL Ing. Leoš Petržílka a Paddy White, CEO Realtime Technologies.

Představili jsme transfer technologií v Indii

Garant technologického skautingu TT Adam Blažek představil systém univerzitního transferu technologií na prestižním strojírenském veletrhu IESS v Indii.

Hlavním partnerem strojírenského veletrhu International Engineering Sourcing Show (IESS), který se konal ve dnech 8.–10. března 2018 v Chennai Trade Centre ve městě Chennai, byla Česká republika. Český pavilon otvírali státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí Miloslav Stašek, ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner a velvyslanec v Indii Milan Hovorka za velké pozornosti indických firem i médií.

Projekt pro transfer technologií má za sebou první úspěšný rok

Projekt "Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci", reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000631, má za sebou první úspěšný rok, kdy se mu daří plnit indikátory a cíle v souladu s vizí projektu.

Strojaři z telavivské univerzity představili svá vědecká zaměření

Děkan fakulty strojní izraelské Afeka Academic College of Engineering profesor Moshe Tshuva se svými kolegy přijeli 24. listopadu 2017 představit svá výzkumná zaměření našim strojařům a jednat o další spolupráci obou škol.

Vedení univerzity jednalo o prohloubení spolupráce se Škoda Auto

Se členem představenstva Škoda Auto, a.s., Michaelem Oeljeklausem jednali ve středu 8. listopadu 2017 rektor Zdeněk Kůs a prorektoři naší univerzity o větším provázání  automobilky a univerzity ve výzkumu i v oblasti uplatnění absolventů.

Michael Oeljeklaus je ve Škoda Auto pověřen oblastí výroby a logistiky, schůzce s ním proto předcházela exkurze do montovny a svařovny mladoboleslavského závodu.

Stránky