logo CPTT

 

Aktuality projekt

Špičky v oboru nanovláken na naší univerzitě

Na konferenci NART 2017 přijeli díky projektu na podporu transferu technologií na naši univerzitu světoví odborníci, kteří patří ke špičkám ve výzkumu nanovláken.

Konferenci Nanofibers, Applications and Related Technologies (NART) pořádáme letos podruhé, opět ve spolupráci s The Nonwovens Institute při Univerzitě v Severní Karolíně. Konference je zaměřena na nanovlákna, jejich produkci, uplatnění a související oblasti.

Naše univerzita navázala spolupráci s malajsijskými partnery

Memorandum o spolupráciv oblasti akademické a vědecké činnosti a výměny studentů a pedagogů s největší malajsijskou univerzitou Universiti Teknologi MARA (UiTM) podepsal 14. srpna rektor univerzity Zdeněk Kůs ve městě Shah Alam poblíž Kuala Lumpur. Za UiTM memorandum podepsal rektor univerzity Prof. Emeritus Dato´Dr Hassan Said, aktu byl přítomen velvyslanec ČR v Malajsii Rudolf Hykl.

 

Byli jsme na setkání českých a britských nanocenter Czech Nano Days

Cílem Czech Nano Days, které se konaly ve dnech 12. –14. června 2017 v Londýně a v Cambridge, bylo propojení českých výzkumných nanocenter s potenciálními obchodními partnery a výzkumnými ústavy Spojeného království. 

Mise českých výzkumných center se účastnil také Adam Blažek z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CxI). "Prezentoval jsem především transfer výsledků vědecké práce našich vědců v oblasti nanomateriálů a nanotechnologií do aplikační sféry," shrnuje Adam Blažek.

Máme dvě memoranda s transferovou velmocí Izraelem

Ani ne měsíc po transferové misi v Izraeli se jeden z jejích lídrů rektor TUL Zdeněk Kůs vydal opět do Izraele, aby podepsal memoranda o spolupráci s prezidenty prestižních izraelských ústavů Ben Gurion University a Afeka Academic College of Engineering.

Vytváříme síť pro transfer technologií do praxe

Cílem nového projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/000063 – Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci, který na naší univerzitě odstartoval v únoru, je vytvoření efektivní personální a informační sítě, která vědcům pomůže při aplikaci výsledků jejich výzkumu do praxe. Technická univerzita v Liberci uspěla v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a od letošního února spustila projekt Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci.

Stránky