logo CPTT

 

Kontakt

prof. Dr. Ing. Pavel Němeček
hlavní řešitel projektu
telefon: (+420) 48535 3052

mail: pavel.nemecek@tul.cz

 

Kancelář prorektora pro vědu a výzkum
Lucie Kuchtová
telefon: (+420) 48535 3007
mail: lucie.kuchtova@tul.cz

 

Adresa:
CPTT – kancelář prorektora pro vědu a výzkum
Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1
http://cptt.tul.cz/
www.tul.cz

 

Jak se k nám dostanete