logo CPTT

 

Představení ekonomické fakulty

Ekonomická fakulta byla ustavena k 1. 7. 1992 (s původním názvem Hospodářská fakulta) a od školního roku 1992/93 zahájila svoji činnost. Svůj nový název získala k 1. 9. 2009. Je třetí nejmladší fakultou Technické univerzity v Liberci. Naše fakulta nabízí to, co potřebují podniky a organizace na počátku 3. tisíciletí:

 • špičkové vzdělávání
 • znalosti a zkušenosti
 • profesionální partnerskou spolupráci.

Fakulta se v průběhu let své existence transformovala v prestižní, respektovanou instituci, zabezpečující kompletní bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání ve dvou studijních programech:

 • Ekonomika a management
 • Systémové inženýrství a informatika.

 

Ekonomická fakulta TUL je iniciátorem a sídlem redakce prestižního odborného časopisu E+M Ekonomie a management

 

 

 

V rámci činnosti EF TUL je každoročně organizována řada mezinárodních vědeckých konferencí a seminářů. Díky rozsáhlým mezinárodním kontaktům má každoročně řada studentů šanci absolvovat jeden či více semestrů na předních evropských univerzitách, například ve švýcarském St. Gallenu, anglickém Huddersfieldu, Leedsu a Wrexhamu, italské Veroně, francouzské Paříži a více než pětadvaceti dalších vysokoškolských institucích. Významná podpora ze strany fakulty je poskytována i krátkodobým přednáškovým pobytům pedagogů EF TUL v zahraničí a recipročně i přednáškám předních světových odborníků pro studenty EF TUL. Fakulta je zapojena do významných programů Evropské unie, jako např. Copernicus, LLP Erasmus a Leonardo da Vinci. Cílem Ekonomické fakulty je podpořit začleňování České republiky do evropských a světových ekonomických struktur.

 

Nabídka služeb a partnerské či projektové spolupráce:

 • jednorázové či dlouhodobé manažerské kurzy na různá témata,
 • multimediální laboratoř a produkce (propagační spoty, materiály),
 • marketingový průzkum trhu – včetně tvorby dotazníků pro průzkumy trhu,
 • interní zaměstnanecké průzkumy spokojenosti,
 • statistické zpracování dat z různých průzkumů či interních firemních dat,
 • ekonomické konzultace, analýzy, přednášky, vzdělávání,
 • vyhodnocení inovačních aktivit vybraných znalostních odvětví z primárních dat ČSÚ dotazníkového šetření TI
 • optimalizace výrobních a jiných procesů ve firmě. 

V této aktivitě má EF TUL několik referencí za poslední období. Jedná se např. o projekt pro KORID LK, spol. s r.o. na základě smlouvy o dílo „Průzkum vybraných ukazatelů dopravní obslužnosti na tramvajové lince č. 11.", nebo pro Magistrát města Liberec na základě smlouvy o dílo, zpracování studie „Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (podklady RURÚ) a vyhodnocení ekonomického pilíře ÚAP ORP Liberec“.  V roce 2014 se tým Ekonomické fakulty zapojil do následujících projektů: Studie pro firmu Bilsing Automation Czech, s.r.o., projekty „Optimalizace procesů nákupní logistiky“ a „Optimalizace logistických toků ve skladu“.

 

Další informace (významné projekty EF TUL a jejich výstupy):

Regenerace neprůmyslových deprimujících zón jako součást strategie regionálního rozvoje.

Výstupem je databáze brownfields a metodika jejich revitalizace.

Inovační přístup k řešení disparit na úrovni regionů

Výstupem je metodika identifikace dynamiky hospodářského rozvoje obcí - certifikovaná metodika (MMR)

Vymezení subregionů pro rozlišení a řešení sociálních a ekonomických disparit.

Výstupem projektu je Metodika hodnocení disparit na úrovni sub-regionů - certifikovaná metodika (MMR) a interaktivní mapový portál s katalogem statických map - software. Výstupem je i databáze socioekonomických ukazatelů - software.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Vendula Macháčková, Ph.D.

Kancelář analýz a studií

mail: vendula.machackova@tul.cz

telefon: (+420) 48 535 22 17

www.ef.tul.cz