logo CPTT

 

Představení fakulty strojní

Posláním strojní fakulty je uskutečňovat a rozvíjet vzdělávací činnost s cílem dosahovat dobrých výsledků ve výchově studentů v příslušných typech studijních programů a v relevantních studijních oborech, vytvářet dobré podmínky pro odbornou činnost akademických pracovníků (a studentů), která je nutným předpokladem pro udržení odpovídající úrovně vzdělávání.

 

Tématickými oblastmi, v nichž je uskutečňována vědecká, výzkumná a vývojová činnost fakulty, jsou zejména:

Přehled našich laboratoří naleznete na: http://www.fs.tul.cz/cz/rozvoj-a-projekty/laboratore/

 

V oblasti partnerství a spolupráce cílíme zejména na:

  • rozvoj spolupráce s partnerskými univerzitami a institucemi v oblasti vzdělávání, v oblasti VaV
  • rozvoj spolupráce s průmyslovou praxí včetně transferu znalostí
  • rozvoj spolupráce se středním školstvím
  • nastavení strategie ve vztahu k velkým firmám v České republice a k průmyslovým podnikům v regionu.

Nabídka služeb a partnerské či projektové spolupráce:

Bližší informace naleznete na: http://www.fs.tul.cz/cz/pro-partnery/nabidka-sluzeb/

Další zajímavé informace z oblasti strojírenství sdílíme na: http://www.fs.tul.cz/cz/pro-partnery/strojar-uni/

 

Kontaktní osoba:

RNDr. Iveta Lukášová
mail: iveta.lukasova@tul.cz
telefon: (+420) 48 535 3652
www.fs.tul.cz