logo CPTT

 

Představení textilní fakulty

Fakulta textilní je velmi aktivní ve vědecko-výzkumné činnosti. Objevy, jako např. nová technologie výroby nanovlákenných plošných útvarů, řadí naši fakultu k prestižním vysokoškolským ústavům.

Ve značné míře spolupracujeme s průmyslovými podniky a řešíme řadu projektů financovaných z různých druhů grantů.

Dlouhodobě vytváříme podmínky pro úspěšnou spolupráci s mnoha světovými univerzitami a institucemi orientujícími se na textilní a materiálové inženýrství.

 

 

Nabídka služeb a partnerské či projektové spolupráce:

Naše fakulta se dlouhodobě věnuje vzdělávání, výzkumu, vývoji a inovacím, transferu znalostí a technologíí a ostatním tvůrčím činnostem. Spolupráci nabízíme a poptáváme v níže jmenovaných oblastech:

 

A. VZDĚLÁVÁNÍ

 • výměna technologických a tvůrčích zkušeností při řešení společných témat v rámci diplomových, bakalářských nebo semestrálních prací studentů fakulty,
 • realizace odborných přednášek zajišťovaných odborníky z firem ve studijních programech realizovaných na FT TUL
 • realizace exkurzí a stáží na odborných pracovištích partnerů pro studenty a pracovníky FT TUL,
 • realizace seminářů popř. školení zajišťované odborníky FT TUL dle požadavků partnera.

B. VĚDECKO-VÝZKUMNÝCH A INOVAČNÍCH AKTIVITÁCH

 • společné řešení projektů zaměřených na vytipovaná témata související s činností fakulty a partnera,
 • testování a odborné laboratorní analýzy včetně znaleckých posudků.

C. TRANSFERU TECHNOLOGIÍ A KNOW HOW

 • smluvní výzkum dle požadavků partnera,
 • poskytování konzultací a poradenství s ohledem na požadavky partnera a snahu o transfer znalostí a zkušeností do praxe,
 • transfer know-how a DV dle potřeb a požadavků partnera,
 • organizace a spolupořádání odborných konferencí, seminářů, workshopů, burzy pracovních příležitostí pro studenty.

D. DALŠÍCH ČINNOSTECH

 • řešení konkrétních úkolů souvisejících s expertizami a laboratorními analýzami dle aktuálních potřeb partnera.

 

Jakoukoliv spolupráci vítáme, pro bližší informace prosím využijte náš web.

Kontaktní osoby:

Ing. Jana Drašarová, Ph.D.
děkanka FT
mail: jana.drasarova@tul.cz
telefon: (+420) 48 535 3592

a

Ing. Gabriela Krupincová, Ph.D.
proděkanka FT
mail: gabriela.krupincova@tul.cz
telefon: (+420) 48 535 3424

www.ft.tul.cz