logo CPTT

 

Centrum pro podporu transferu technologií Vám nabízí:

 • Úvodní konzultaci s následnou identifikací potřeb a nabídku návrhů řešení ve spolupráci s konkrétními fakultami a ústavy
 • Vyhledání pracoviště pro spolupráci a případné zjištění dalších informací (např. o strojní vybavení, podmínkách testování atp.)
 • Zprostředkování kontaktu s konkrétním pracovníkem/pracovištěm
 • Předání informací o vyvíjených technologiích, materiálech a dalších výstupech VaV
 • Představeních aplikačního potenciálu (v přímé spolupráci s kolegy či dalšími profesně a odborně způsobilými partnery)
 • Poradenství v oblasti transferu technologií do průmyslové praxe (zejména v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví)
 • Další služby (představení přístrojů, informace o testování a měření, zprostředkování exkurzí, odborných seminářů atp.)

Mezi další aktivity CPTT patří:

 • Správa patentů, licencí a vynálezů
 • Evidence předmětu průmyslových práv TUL
 • Příprava roční analýzy stavu TUL v oblasti duševního vlastnictví
 • Koordinace aktivit spjatých s činnostmi správy Licenčního fondu TUL
 • Zajištění vzdělávání a poradenství v oblasti transferu technologií (zatím pouze pro zaměstnance TUL)
 • Konzultace při tvorbě plánů komercializace a pomoc při vyhledávání možností uplatnění výzkumů v praxi
 • Propagace výzkumných aktivit jednotlivých fakult a ústavů TUL
 • Právní poradenství (zaměřené na ochranu duševního vlastnictví)
 • Facilitaci s nabídkou firemních praxí a témat pro BP/DP (více informací zde.)                    

Know-How:

Přehled patentů a užitných vzorů v majetku Technické univerzity v Liberci naleznete v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví.

Rada pro vyhledávání: do políčka přihlašovatele/majitele (71/73) prosím zadejte Technická univerzita v Liberci. Poté klikněte na tlačítko HLEDEJ. Databáze obsahuje české přihlášky vynálezů zveřejněné od roku 1991, patenty od č. 1, evropské patenty platné na území ČR a zapsané užitné vzory.

 

Patenty a užitné vzory

Dalším zdrojem informací  pro Vás ve vztahu k VaV může být i níže uvedená Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky.

 

NRIS3

 

 

 

Pokud budete mít zájem o další informace, prosím obraťte se na mne.

prof. Dr. Ing. Pavel Němeček
hlavní manažer projektu
telefon: (+420) 48 535 3052
mail: pavel.nemecek@tul.cz