logo CPTT

 

Vedli jsme transferovou misi v Izraeli

Zástupci transferových pracovišť českých univerzit se vydali začátkem února do Izraele. Transferovou misi vedli rektor Technické univerzity v Liberci Zdeněk Kůs a předseda technologické agentury ČR Petr Očko.

Mise se konala ve dnech 5.–9. února, účastnili se jí zástupci tech-transferových pracovišť 9 českých univerzit a Akademie věd ČR.

Na programu byla nejprve konference ITTN v Tel Avivu, na kterou navázala řada B2B schůzek. Česká transferová mise absolvovala také informacemi nabitý seminář zorganizovaný Yissumem, tech-transferovou společností Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Následoval seminář na velvyslanectví ČR v Tel Avivu pod vedením Benjamina Soffera, ředitele tech-transferového pracoviště Technionu.

Součástí mise byla i návštěva Weizmannova institutu věd, kde českou delegaci přivítal Mudi Sheves, viceprezident pro technologický transfer.

„Izrael je v tomto ohledu velmi inspirativní země. Tradice transferu technologií je zde mnohem delší a propracovanější. Firmy si považují za čest spolupracovat s univerzitami. celkově je tak potenciál průmyslu absorbovat výstupy výzkumných týmů mnohem vyšší,“ říká Pavel Němeček, prorektor Technické univerzity v Liberci, který na liberecké škole také vede transfer technologií.

Podle prorektora Němečka je rozdíl ovšem už v nastavení rolí na obou stranách transferu.

 „Izrael je také malá země a táhne v transferu technologií více za jeden provaz. Vše je dobře propojeno. Na transferu se podílejí z valné části domácí firmy, výzkumné týmy mají přímo povinnost spolupracovat s průmyslem, jejich zadáním je nevyvíjet do šuplíku. Dobré spolupráci nahrává také to, že výzkumník se v Izraeli těší respektu a má prestiž,“ doplňuje Pavel Němeček, který se únorové transferové mise zúčastnil.