logo CPTT

 

Byli jsme na setkání českých a britských nanocenter Czech Nano Days

Cílem Czech Nano Days, které se konaly ve dnech 12. –14. června 2017 v Londýně a v Cambridge, bylo propojení českých výzkumných nanocenter s potenciálními obchodními partnery a výzkumnými ústavy Spojeného království. 

Mise českých výzkumných center se účastnil také Adam Blažek z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CxI). "Prezentoval jsem především transfer výsledků vědecké práce našich vědců v oblasti nanomateriálů a nanotechnologií do aplikační sféry," shrnuje Adam Blažek.

Hlavními partnery na britské straně byly Imperial College, London Centre for Nanotechnology a University of Cambridge, kam se zástupci českých výzkumných center také podívali na exkurzi. Misi organizovalo Velvyslanectví ČR v Londýně ve spolupráci s agenturou CzechInvest, sekcí místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a Asociací nanotechnologického průmyslu ČR.

Více o Czech Nano Days se dočtete zde.