logo CPTT

 

Již pět let máme špičkové zázemí pro aplikovaný výzkum

V říjnu v roce 2012, tedy před pěti lety, se vědecké týmy napříč naší univerzitou přemístily z provizorních prostor do moderních laboratoří, minimálně odpovídajícím evropským standardům. Slavnostním otevřením výzkumného Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace - CxI - (budova „L“) při Technické univerzitě v Liberci získali naši vědci špičkové zázemí pro svoji práci, které v některých případech podle ředitele Ústavu Petra Tůmy evropské standardy dokonce i převyšuje.

CxI využívá synergie napříč univerzitou
Realizace je podle rektora TUL Zdeňka Kůse náročná, protože projekt v první čtyřleté fázi staví a pořizuje vybavení a zároveň nabíhá jeho výzkumná činnost. „Po skončení udržitelnosti projektu na konci roku 2018 si bude muset na sebe vydělat  -  nejen na zaměstnance, ale i na nové přístroje. Odhadem musí získat zhruba 100 až 150 milionů z různých zdrojů ročně. Zatím se záměr daří. Teď v tomto centru pracuje na zhruba osmdesáti projektech kolem 180 lidí, a to včetně řady zahraničních expertů. To vše v úzké kooperaci nejen s průmyslem, ale hlavně s lidmi z řady dalších oborů. Musíme mít fyziky, chemiky, textiláky, ale také matematiky a lidi přes strojírenství. A také odborníky přes oblast řízení elektroniky – to jsou lidé z různých fakult a nám se tato mezioborová synergie daří,“ uvedl profesor Kůs.

CxI  má v České republice ojedinělé vybavení
Ústav disponuje přístroji, které v České republice žádné jiné pracoviště nemá. „Máme například unikátní elektronový rastrovací mikroskop, který zvětší zkoumaný vzorek až milionkrát, nebo 3D tiskárnu, která dokáže na základě zadaných dat tisknout produkty ze dvou materiálů současně a navíc jim dát pohyblivost,“ říká ředitel Petr Tůma. CxI  nemá podle něj význam jen pro univerzitu, ale slouží v širším měřítku pro technické obory a výzkum v oblasti nanotechnologií, nanomateriálů  a pokročilého strojírenství, například pro vývoj strojů potřebných pro výzkum, výrobu a použití nanomateriálů.

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace jako výzkumné centrum Technické univerzity zaměřuje své výzkumné programy na oblast materiálového výzkumu a konkurenceschopného strojírenství s důrazem na využitelnost výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

Naši vědci vyvinuli například s aplikační sférou unikátní vysoce účinný filtr, sestavený ze speciálních nanovlákenných membrán na čištění odpadních vod, CxI představuje nejnovější trendy v oblastech 3D tisku a 3D skenování, nadějné jsou výsledky výzkumu zaměřeného na využití nanovláken v medicínské oblasti, úspěšně zde byl dokončen vývoj protipovodňových systémů pro zvýšení ochrany obyvatelstva a mnoho dalších.

 

Budova CxI
V laboratořích