logo CPTT

 

Strojaři z telavivské univerzity představili svá vědecká zaměření

Děkan fakulty strojní izraelské Afeka Academic College of Engineering profesor Moshe Tshuva se svými kolegy přijeli 24. listopadu 2017 představit svá výzkumná zaměření našim strojařům a jednat o další spolupráci obou škol.

Pracovní cesta pofesora Tshuvy a jeho kolegů Yinona Yavora a Dana Hermanna byla podpořena z projektu Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci. Setkání izraelských hostů s našimi vědci především z fakulty strojní se uskutečnilo v pátek 24. listopadu na půdě naší univerzity.
Dopoledním programem byla přednáška hostů s cílem představit Afeka Academic College of Engineering a informovat o vědeckých aktivitách a spolupráci s průmyslem naše vědce.
„Odpolední jednání bylo zaměřené na konkrétní spolupráci mezi fakultou strojní a izraelskou školou. Jednali jsme mimo jiné o přijetí zahraničních studentů do doktorského studia na naší fakultě strojní a o realizaci společného výzkumu v oblasti pohonu vozidel,“ sdělil proděkan Fakulty strojní TUL Karel Fraňa.

 

Prof. Tshuva (uprostřed) na TUL