logo CPTT

 

Představili jsme transfer technologií v Indii

Garant technologického skautingu TT Adam Blažek představil systém univerzitního transferu technologií na prestižním strojírenském veletrhu IESS v Indii.

Hlavním partnerem strojírenského veletrhu International Engineering Sourcing Show (IESS), který se konal ve dnech 8.–10. března 2018 v Chennai Trade Centre ve městě Chennai, byla Česká republika. Český pavilon otvírali státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí Miloslav Stašek, ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner a velvyslanec v Indii Milan Hovorka za velké pozornosti indických firem i médií.

Příspěvky z oblasti transferu technologií zazněly na semináři „R&D Ecosystem for Indian Industry – Challenges and Opportunities in Technology Transfer & Commercialization“, který se v rámci veletrhu konal 9. března 2018 v Chennai Trade Centre v Chennai.

Veletrh měl za cíl podpořit předání kontaktů a prohloubit spolupráci českých firem s indickými a s českými firmami působícími v Indii.

Adam Blažek z projektu "Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci" prezentoval na semináři činnost Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI) TUL v oblasti transferu technologií. Michal Petrů z CxI se ve svém příspěvku věnoval vztahu strojírenství a Průmyslu 4.0. Z českých firem byly zastoupeny například Škoda Auto nebo Liko-s.

 

Docent Petrů
Adam Blažek na IESS v Chennai