logo CPTT

 

Fakulta mechatroniky navázala spolupráci s firmou Realtime Technologies

Podepsaná memoranda o spolupráci si dne 13. 6. 2018 v hotelu Zlatá Praha Intercontinental během slavnostní česko-irské obchodní večeře předali za Fakultu mechatroniky, informatiky a mezioborových sdtuií TUL Ing. Leoš Petržílka a Paddy White, CEO Realtime Technologies.
Večeře se konala  za účasti ministra Pata Breena, irského velvyslance Charlese Sheehana a manažera Enterprise Ireland Ladislava Müllera, českých a irských firem a zástupců státní správy ČR a Irska. Podepsaná dohoda je výsledkem již několik let trvající spolupráce obou smluvních stran a v současné době je podporována i projektem Efektivní proces transferu technologií na TUL (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000631) a je základem pro další rozvoj kooperace.