logo CPTT

 

Protipožární uzávěry vydržely při atestu přes 90 minut

Multioborový tým z fakult strojní, textilní a z CxI TUL spolupracuje na vývoji protipožárních uzávěrů s firmou Jap-Jacina, které vydrží při atestu plamenem o teplotě 1200 °C více jak 90 minut, aniž by propustily oheň, žár nebo kouř. Unikátní protipožární řešení vyvíjené díky dotaci Ministerstva vnitra je již v patentovém řízení. V sídle firmy v Mnichově Hradišti už dolaďují detaily týkající se instalace protipožárních vrat do stavebních otvorů.

Tým z TUL se podílel na vývoji kompozitní sendvičové skladby lamelových rychloběžných vrat. Unikátnost řešení spočívá nejen v posloupnosti pěti vrstev, ale také v jejich vzájemné orientaci. Pro co největší tlumení prostupu tepla bylo potřeba, aby skladba protipožárního uzávěru zajistila žáruvzdornost a co největší odrazivost teploty zpět směrem ke zdroji tepla. Díky novému typu těsnění celá konstrukce rychloběžných vrat také zvýšila kouřotěsnost.

Důležitým parametrem je v neposlední řadě kompaktnost. „Všichni výrobci protipožárních dveří a vrat se potýkají s deformacemi materiálu v důsledku působení vysoké teploty. Deformace mohou vést až k puklinám a prasklinám především v rozích dveřního křídla, v místech vsazení kliky, případně v prostoru mezi lamelami vrat, kudy pak proniká kouř a plameny,“ říká Michal Petrů, klíčový řešitel projektu z CxI.

Tím, že má firma k dispozici protipožární vrata, která splňují dokonce specifikaci EI 90 dle normy a jsou přitom vyrobena z cenově dostupných materiálů, může nabízet světově konkurenceschopný produkt. Unijní opatření navíc protipožární legislativu každým rokem zpřísňují, a tak se jedná s výhledem do budoucna také o strategickou konkurenční výhodu.

Technická univerzita v Liberci a firma JaP-Jacina, s. r. o., spolu před pár lety vyvinuly rovněž unikátní mobilní protipovodňové bariéry a metodiku na testování protipovodňových zábran.

Více zde.

 

Časomíra se při atestu zastavila až za 90minutovou hranicí
Testování unikátních protipožárních vrat
 Realizační tým při práci na malé peci, kterou pro potřeby testů také vyvinul