logo CPTT

 

Projekt navázal kontakty s krajským podnikatelským inkubátorem

Pavel Němeček, hlavní manažer projektu „Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci“, se 28. srpna 2018 sešel s Philippem Rodenem, který vede Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink, a dohodli se na spolupráci v oblasti vzdělávání a společném postupu při propagaci a aplikaci transferu technologií do podnikatelského prostředí.
Lipo.ink je první podnikatelský inkubátor v Libereckém kraji (nutno podotknout, že náš kraj byl jedním z posledních, který inkubátor pro podporu dobrých nápadů neměl). Jeho zřizovatelem je Liberecký kraj a Technická univerzita v Liberci stojí od počátku u jeho zrodu. V polovině června roku 2017 podepsali tehdejší rektor TUL Zdeněk Kůs a hejtman Libereckého kraje Martin Půta smlouvu o spolupráci při realizaci libereckého inovačního centra.
Propojení na úrovni transferu technologií je logickým krokem následujícím po podepsání této smlouvy. Lipo.ink zatím těsně kolaboruje především s iniciativou na podporu podnikatelského ducha na naší univerzitě tzv. Student Business Clubem, který vznikl při Ekonomické fakultě TUL a který je také vyhlašovatelem soutěže „Nejlepší start-up TUL“. Ta je právě v polovině svého čtvrtého ročníku a část podpůrných seminářů a workshopů se odehrává právě ve spolupráci s či přímo v sídle Lipo.ink.

 

Inkubátor Lipo.ink sídlí zatím v impovizovaných prostorách bývalého Výzkumného ústavu textilních strojů v těsném sousedství krajského úřadu