logo CPTT

 

Síť technologických skautů je základem transferu životaschopných nápadů z našich laboratoří do praxe

V týmu projektu „Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci“ pracujeme tento rok intenzivně na textech, které podpoří činnost tzv. technologických skautů. V rámci projektu vznikly pracovní skupiny, které se zabývají tvorbou standardů, metodik, postupů a dalších podpůrných textů pro jejich činnost.
Projektový tým pracuje na tom, aby na liberecké univerzitě vznikla kvalitní síť dobře připravených technologických skautů.

„Technologičtí skauti jsou akademici či jiní zaměstnanci univerzity, kteří pracují přímo na fakultách, katedrách či v jádru výzkumných týmů a kteří, podle vize projektu, dokážou pomoci svým kolegům z akademické sféry s řešením otázek spojených s ochranou duševního vlastnictví při transferu technologií a komercializaci nosných výsledků jejich bádání,“ říká hlavní manažer projektu „Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci“ Pavel Němeček a dodává, že síť technologických skautů by v ideálním případě měla zastat a v mnoha ohledech i předčit servis, který na jiných akademických pracovištích zajišťuje centralizovaný univerzitní tým pro transfer životaschopných nápadů z laboratoří do praxe.