logo CPTT

 

Mise v Izraeli byla pro český transfer technologií inspirativní

Zástupci projektu na podporu transferu technologií na TUL se ve dnech 21.–24. října 2018 účastnili tech-transferové mise v Izraeli. Hlavním bodem byla konference ITTN v Tel Avivu a návštěva transferových akademických pracovišť včetně toho na Afeka Tel Aviv Academic College of Engineering, se kterou Technická univerzita v Liberci již navázala spolupráci loni.

 

Páté konference ITTN (Israel‘s Technology Transfer Organisation) v Tel Avivu se účastnili také zástupci transferových center českých vysokých škol. Pracovní cestu jim zaštítilo velvyslanectví ČR v Izraeli.
Izrael patří k tech-transferovým velmocem, odpovídaly tomu i poznatky z konference i následné plodné diskuze. Některé body shrnul účastník konference Pavel Němeček, který je hlavním manažerem projektu „Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci“:

„Financování formou projektů, jak je to obvyklé v České republice, se v Izraeli nerealizuje, nejvyšší finanční částky pocházejí přímo od firem a jsou adresovány vybraným vědecko-výzkumným institucím na konkrétní témata. Běžný je také sponzoring výzkumných institucí ze strany firem i jednotlivců,“ říká Pavel Němeček a dodává: „Velký důraz v izraelském modelu je kladen na ochranu duševního vlastnictví a stěžejním tématem transferu technologií je také výchova studentů k podnikání a ke vztahu k alma mater.“

Po konferenci ITTN navštívila delegace z TUL, jmenovitě Zdeněk Kůs, Aleš Richter a Pavel Němeček, Afeka Tel Aviv Academic College of Engineering (dále jen: Afeka). S touto školou uzavřela Technická univerzita v Liberci začátkem března 2017 memorandum o spolupráci. Po exkurzi po laboratořích školy se liberecká delegace zúčastnila uzavřeného jednání se zástupci Afeka Alonem Barneaem a Danem Hermanem.

Výsledkem jednání je oboustranné přitakání další spolupráci. V příštím roce by měla delegace pracovníků z Afeka navštívit naši univerzitu.

Kromě Afeky navštívili naši vědci také Technion Israel Institute of Technology Haifa.

Čtvrtý člen liberecké transferové výpravy Adam Blažek sledoval mezitím jinou osu programu mise a navštívil po konferenci INNT instituce FUTURx Incubator, Faculty of Agriculture, Hebrew University a MERCK RnD Center.

„FUTURx je biotechnologický inkubátor, založený na principu vyhledávání výsledků výzkumu na izraelských univerzitách v oblasti biotechnologií. Po vytipování vhodné technologie inkubátor od původce nápad koupí, vytvoří vlastní výzkumný tým a dotáhne technologii do stádia vhodného k prodeji firmě,“ popisuje Adam Blažek, který je v projektu transferu technologií mimo jiné garantem technologických skautů.

„Tento systém TT je finančně podporován státem a je velice efektivní. Aplikace stejného systému v ČR je momentálně na počátku, vnější i vnitřní faktory v ČR jsou úplně jiné a jeho úplné převzetí je velice nepravděpodobné. Některé prvky jsou ale velmi inspirativní a v budoucnu jejich aplikace v systému transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci pravděpodobná,“ shrnuje Blažek.

Izrael patří v oblasti transferu technologií ke světovým velmocem, mise na tamní transferová centra a setkání se zástupci z oblasti transferu technologií bývá pro českou stranu inspirativní. Dokládá to také Pavel Němeček:

„Evidentní je důraz izraelských institucí na přípravu studentů na vstup do podnikání a udržování vztahů s mateřskou vzdělávací institucí jako důležitý aspekt v transferu technologií. Student je vnímán jako nositel inovativních myšlenek, který musí znát jednotlivé etapy tech-transferu, aby je mohl plně využít ve své kariéře po absolvování studia.“

Na říjnovou misi v Izraeli navázalo pozvání velvyslance Izraele v ČR Daniela Merona na osobní setkání v jeho rezidenci v Praze dne 7. listopadu 2018.

Pavel Němeček během tohoto setkání informoval o současném stavu spolupráce obou stran, Jeho Excelence vyslechla informace o výsledcích mise a nabídla podporu a spolupráci.

 

Setkání na české ambasádě v Izraeli. Vlevo Delana Mikolášová
Plenární diskuze na INNT Tel Aviv 2018
Jednání na Afeka. Zprava profesoři: Richter, Kůs a Němeček, dále Alon Barnea a Dan Herman
Adam Blažek ve FUTURx Incubator