logo CPTT

 

Konference mířící až do vesmíru

Gate2Space konference se konala pátým rokem, letos také jako součást prvního Českého kosmického průmyslového dne a zároveň jako vrchol týdne Czech Space Week. Přednášel na ní Adam Blažek z CxI Technické univerzity v Liberci.
Gate2Space je konference, která se snaží o zapojení českých subjektů do kosmických aktivit. Její pátý ročník se skutečnil v Hvězdárně a planetáriu Brno, a to 14. listopadu 2018.
Na konferenci vystoupil se svým příspěvkem "Technologie pro vesmír" také Adam Blažek, který představil nové technologie použitelné v kosmu, především nanovlákna, chytré kompozitní materiály a optické senzory. To jsou zároveň výzkumá zaměření, jejichž výsledky se Technické univerzitě v Liberci daří transferovat do praxe. Adam Blažek dále hovořil o 3D tisku a dalších prototypových technologiích.
Dalšími tématy konference byly práce a vize evropské agentury ESA či prezentace první české nanodružice VZLUSAT-1.
Konferenci Gate2Space pořádala Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem dopravy.