logo CPTT

 

TUL zakládá Centrum excelence s Fraunhoferovým institutem

Nové centrum se zaměří na vývoj moderních materiálů a aplikací na bázi nanočástic, nanokompozitů, vícevrstvých nanostrukturních materiálů s fotonickými nebo elektronickými funkcemi, Nanospideru a nanovláken.

Smlouvu o spolupráci s vytčením rámce společného výzkumného centra uzavřely v prosinci roku 2018 Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CxI) a Fraunhoferův institut pro výzkum silikátů (ISC).
Nové výsledky by měly najít uplatnění v biotechnologii, lékařství, telekomunikačních systémech i v systémech pro výrobu a ukládání energie.
Obě instituce propojí datový digitální prostor, který bude sloužit k výměně know-how a výsledků výzkumu.