logo CPTT

 

Velvyslanec Izraele Daniel Meron navštívil laboratoře TUL

S izraelskou vědou, která patří ke světové špičce v oblasti inovací a transferu technologií, má Technická univerzita v Liberci úzké vztahy. Posílit je přijel začátkem dubna 2019 velvyslanec Státu Izrael v ČR Daniel Meron.

 

Vztahy České republiky a Státu Izrael jsou z historického hlediska nadstandardní. V posledních letech navázala Česká republika a Izrael intenzivní spolupráci také na poli vědy a výzkumu. Představitelé českého státu podnikli několik pracovních návštěv do Izraele, jejich součástí byly konference zaměřené na high-tech a transfer technologií, setkání se zástupci izraelské vlády a exkurze na univerzity a špičková vědecká pracoviště.

 

Představitelé týmu transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci, především emeritní rektor Zdeněk Kůs, profesor Pavel Němeček a vedoucí Oddělení pro vztahy s průmyslem CxI Adam Blažek, byli pravidelnými účastníky těchto pracovních cest. V únoru 2017 to byla česká odborná mise k technologickému transferu vedená předsedou Technologické agentury ČR Petrem Očkem, na kterou v březnu téhož roku navázala třídenní pracovní delegace vedená tehdejším vicepremiérem Bělobrádkem.

 

J. E. Daniel Meron zavítal začátkem dubna 2019 na reciproční návštěvu Technické univerzity v Liberci poprvé.
Setkal se s profesory Kůsem, Němečkem, s Adamem Blažkem, dále s prorektorem Pavlem Mokrým, ředitelem CxI Petrem Tůmou a ředitelem výzkumu na CxI Miroslavem Černíkem a dalšími zástupci naší univerzity. Tématem setkání byl také projekt na podporu transferu technologií, který Technická univerzita v Liberci řeší.

 

Jeho Excelence si poté prohlédla výrobu nanovláken a robotické soustavy v našich laboratořích, jednou ze zastávek byla také laboratoř klastru Nanoprogress. Vědci z CxI seznámili Daniela Merona s výsledky výzkumu, na kterém jsme spolupracovali s izraelskými partnery.

 

„Jsem tu proto, abych podpořil vaši spolupráci s Izraelem. Nevím, zda potřebujete řešit navázání kontaktů s výzkumnými partnery nebo například výměnu vědců… Řekněte, ve které oblasti bych vám mohl pomoci, a já to udělám,“ sdělil při své dubnové návštěvě Daniel Meron.

 

 

 

 

Daniel Meron a prof. Kůs