logo CPTT

 

Pandemie jako laboratoř transferu technologií

V čase koronaviru se dařilo nebývalou rychlostí přenášet výsledky výzkum a vývoje v řádech dnů i hodin mezi lidi. Díky tomu TUL vyprodukovala a dostala mezi lidi desítky kilometrů materiálu desítky tisíc filtrů do roušek.

 

Od 16. března dodávala Technická univerzita v Liberci nejprve jednorázové roušky z nanomateriálu, v dalších dnech pak nanovlákennou textilii a materiál typu melt-blown na výrobu filtrů do roušek s kapsou krajskému krizovému štábu Libereckého kraje.
Do pondělí 4. května, kdy jsme po dohodě s hejtmanstvím produkci ukončili, jsme krajskému krizovému štábu dodali 65,5 kilometru materiálu z nanovláken a typu melt-blown, který je směsí nano- a mikrovláken, v rolích o šířce půl metru. Dále více jak 30.500 kusů nanofiltrů a k tomu v samotných začátcích malovýroby na TUL 4700 kusů jednorázových nanoroušek. Liberecký kraj tyto ochranné prostředky použil především pro potřeby zdravotníků a dalších lidí v první linii.

„Naše univerzita, ale i jiné univerzity, troufám si říci, pružně zareagovaly, aby přispěly k řešení zásobování obyvatel ochrannými pomůckami. V těchto posledních týdnech jsme mohli my všichni takřka v přímém přenosu a ve zrychleném tempu vynuceném naléhavostí situace sledovat, že se investice do vědy a výzkumu společnosti vyplatí a vrátí. Chtěl bych za to ještě jednou poděkovat našim vědcům, studentům a všem dobrovolníkům, kteří tu mnohdy trávili i večery a noci a zasloužili se o to,“ říká rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina.

 

Šili jsme roušky...
... a vyráběli filtry.