logo CPTT

 

Aktuality projekt

Byli jsme na setkání českých a britských nanocenter Czech Nano Days

Cílem Czech Nano Days, které se konaly ve dnech 12. –14. června 2017 v Londýně a v Cambridge, bylo propojení českých výzkumných nanocenter s potenciálními obchodními partnery a výzkumnými ústavy Spojeného království. 

Mise českých výzkumných center se účastnil také Adam Blažek z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CxI). "Prezentoval jsem především transfer výsledků vědecké práce našich vědců v oblasti nanomateriálů a nanotechnologií do aplikační sféry," shrnuje Adam Blažek.

Máme dvě memoranda s transferovou velmocí Izraelem

Ani ne měsíc po transferové misi v Izraeli se jeden z jejích lídrů rektor TUL Zdeněk Kůs vydal opět do Izraele, aby podepsal memoranda o spolupráci s prezidenty prestižních izraelských ústavů Ben Gurion University a Afeka Academic College of Engineering.

Vytváříme síť pro transfer technologií do praxe

Cílem nového projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/000063 – Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci, který na naší univerzitě odstartoval v únoru, je vytvoření efektivní personální a informační sítě, která vědcům pomůže při aplikaci výsledků jejich výzkumu do praxe. Technická univerzita v Liberci uspěla v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a od letošního února spustila projekt Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci.

Stránky