logo CPTT

 

Slovo emeritního rektora Technické univerzity v Liberci, prof. Zdeňka Kůse

 

"Za posledních pět let jsme dokončili rozsáhlé evropské projekty zaměřené na vybudování nových výzkumných kapacit a důsledné modernizování našeho kampusu. Tento proces s sebou přinesl velmi pozitivní změny v celkové atmosféře, která panuje v naší akademické komunitě, a zároveň i další zlepšení pracovních a studijních podmínek. Naše výzkumné týmy složené ze zaměstnanců i studentů řeší čím dále větší počet projektů ve spolupráci s domácími i zahraničními partnery ze světa podnikání a technologie. Technická univerzita v Liberci poskytuje rovné šance k přístupu ke vzdělání pro všechny typy studentů, kteří mají zájem a schopnosti studovat. Díky příležitostem k vycestování a důrazu na rozvoj klíčových kompetencí v průběhu studia naši absolventi nacházejí celkem snadno uplatnění v praxi. Tyto trendy společně přispívají k prohloubení týmového učení se, sdílení základní vize TUL napříč celou akademickou komunitou a radikálnímu přehodnocení poslání univerzity jako skutečného centra vzdělanosti.
Je mi velkým potěšením, že mohu ze srdce poděkovat všem členům naší akademické komunity, kteří svým dlouhodobým úsilím a zápalem pro věc umožnili rychlý růst a rozvoj Technické univerzity v Liberci."

 

 

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

emeritní rektor Technické univerzity v Liberci, člen vedení projektu transferu technologií na TUL
telefon.: (+420) 48 535 3498
mail: zdenek.kus@tul.cz
http://www.tul.cz