logo CPTT

 

Představení Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI) je výzkumné centrum, které vzniklo v roce 2009 jako součást Technické univerzity v Liberci. Ústav se zaměřuje na 2 výzkumné programy: Materiálový výzkum a Konkurenceschopné strojírenství. Kromě zaměření na oblast zpracování a využití nových progresivních materiálů (zejména nanomateriálů) se ústav orientuje na vývoj a využití pokročilých strojírenských konstrukcí a technologií (zejména mechatronických systémů, pohonných jednotek atd.). Jednou z priorit je uplatnění výsledků výzkumu a vývoje a jejich využitelnost v praxi.

 

 

Nabídka služeb a partnerské či projektové spolupráce:

Ústav úspěšně rozvíjí dlouhodobou funkční spolupráci Technické univerzity v Liberci s aplikační sférou. Vzhledem k tomu, že klíčoví členové výzkumného týmu mají navázány dlouholeté odborné a osobní vztahy s průmyslem, velká část témat řešených pro průmysl navazuje na tuto tradici. Významnou výhodou také je, že v týmu je velký podíl odborníků, kteří v minulosti v průmyslu pracovali. CxI nabízí špičkové technologie v oblasti materiálového výzkumu a výzkumu strojírenských technologií. Přístroje, zařízení a další technologie, kterými CxI disponuje, splňují nejpřísnější kritéria současných požadavků na výzkum a zároveň slouží jako podpora komerčním a ostatním subjektům. Významnými partnery CxI jsou například společnosti Škoda Auto, a.s., Preciosa, a.s., Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), Magna Exteriors & Interiors (Bohemia), s.r.o., Sklopan Liberec, a.s., Aquatest, a.s., Nanoprogress, z.s.p.o., Elmarco, s.r.o. a mnoho dalších. Více informací naleznete zde.

 

Další informace:

Další jedinečnou charakteristikou CxI je specifické a moderní přístrojové vybavení. Ústav postupně vybavuje laboratoře nejnovějšími přístroji, které jsou využívané pro výzkumnou práci i konkrétní zakázky z průmyslu. Za zmínku stojí pořízení např. 3D scanneru - softwarového nástroje pro zpracování dat získaných dotykovým a bezdotykovým skenováním, 3D tiskárny na kovy, dále rastrovacího elektronového mikroskopu s mikroanalýzou nebo ohraňovacího lisu pro lisování a volné ohýbání.

Aktuálně nabízené technologie:

  • 3D tiskárna na zpracování kovových prášků

  • Biodegradabilní textilie připravené z PET lahví.

  • Biodegradabilní křemičitá nanovlákna pro léčbu těžce se hojících ran.

  • Servisní robot pro inspekční a technologické funkce na vertikálních stěnách – ROBOTUL®

  • Stroj na výrobu speciálních 3D textilií ROTIS II

Aktuálně nabízené služby naleznete zde.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Adam Blažek, MBA
ředitel pro propagaci a vztahy s průmyslem
e-mail: adam.blazek@tul.cz
telefon: +420 730 595 011

cxi.tul.cz