logo CPTT

 

Představení Fakulty zdravotnických studií

Fakulta zdravotnických studií (FZS) v znikla dnem 1. srpna 2016 transformací z Ústavu zdravotnických studií (ÚZS), ten byl ustanoven na půdě Technické univerzity v Liberci dnem 1. prosince 2004. Jeho vznik vyplynul ze zájmu Technické univerzity v Liberci akreditovat tříletou prezenční formu studia bakalářského studijního programu Ošetřovatelství.

Fakulta zdravotnických studií zajišťuje výuku ve studijních programech Ošetřovatelství, Biomedicínská technika a Biomedicínské inženýrství. Od roku 2015 otevírá program Specializace ve zdravotnictví.

Fakulta klade důraz na vědecko-výzkumnou a publikační činnost, kromě toho věnuje pozornost celoživotnímu vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků pořádáním konferencí, sympózií, seminářů, certifikovaných kurzů a jiných aktivit.

Výuku na fakultě realizují odborníci, kteří jsou uznávanými kapacitami v lékařských i nelékařských oborech, což zajišťuje propojení s praxí, podle nejnovějších poznatků vědy. Trvalou snahou vyučujících je co nejlépe připravit studenty pro výkon jejich budoucí profese. K dispozici je jim moderní prostředí fakulty, kvalitně vybavené učebny a laboratoře.

 

 

Nabídka služeb a partnerské či projektové spolupráce:

Studijní programy:

Tematickými oblastmi, v nichž je uskutečňována vědecká, výzkumná a vývojová činnost ústavu, jsou zejména:

  • výzkum v oblasti imobilizace biomolekul na křemičitá nanovlákna
  • výzkum v oblasti antibakteriálních nanovrstev pro eliminaci nosokomiálních infekcí
  • podpora mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje v Euroregionu NISA

 

Další informace o vědě a výzkumu naleznete zde.

 

V oblasti partnerství a spolupráce cílíme zejména na rozvoj spolupráce s partnerskými zdravotnickými zařízeními (zabezpečení odborné praxe a cvičení) a dalšími organizacemi jako jsou např.:

Přehled našich realizovaných projektů naleznete zde.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Martin Krause, DiS.
odborný asistent, předseda AS FZS
mail: martin.krause@tul.cz
telefon: (+420) 485 353 659

www.fzs.tul.cz